S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

naša cena 7,95 € (214,81 Kč)
skladom
naša cena 1,49 € (40,26 Kč)
skladom
naša cena 4,50 € (121,59 Kč)
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 2,19 € (59,17 Kč)
skladom
naša cena 2,50 € (67,55 Kč)
skladom
naša cena 34,50 € (932,19 Kč)
skladom

ANKETA

Ako sa vám páčia tieto stránky?

Vela 47% Ide to 38% Nie príliš 7% Vôbec 8%

____________

____________

Pomôžte nám s naskladnením správneho tovaru a kliknite na tento odkaz.

____________

Podobné stránky» Záručné / Reklamačné podmienky
Záručné podmienky - REKLAMAČNÝ PORIADOK

VYMEDZENIE POJMOV:

Záručná doba - predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný výrobok, tovar pri prevzatí kupujúcim. Ak nejde o výrobky, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité výrobky (Bazar, Komis), zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí výrobku, tovaru v záručnej dobe.

Záručná doba pri predaji nových výrobkov je pre spotrebiteľov 24 mesiacov.

Záručná doba pre kupujúcich nespotrebiteľov je 12 mesiacov.

Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov domácnosti. Spotrebiteľom je aj právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre svoju vlastnú potrebu, pokiaľ vystupuje voči predávajúcemu obdobne ako fyzická osoba. Ostatní kupujúci sú nespotrebitelia.

Záručný list - záruka poskytnutá písomnou formou. Záručný list obsahuje obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné pre uplatnenie záruky.

Začatie plynutia záručnej doby - záručná doba začína plynúť od prevzatiu tovaru kupujúcim. Ak má výrobok uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia výrobku a riadne včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

 

PODMIENKY ZÁRUKY:

Záruka sa nevzťahuje na tovar alebo diely s udanou životnosťou, ak táto bola dosiahnutá. Týka sa to napr. žiaroviek, batérií, sklenených a gumených častí, periodicky menených náhradných dielov a pod. Ak je takýto tovar alebo diel nutné vymeniť, záruka sa vzťahuje len na pomernú časť zodpovedajúcu skráteniu životnosti.

Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady, ktoré vznikli:

1. neodborným zásahom a zmenami na zariadení urobenými prevádzkovateľom, alebo treťou osobou

2. nesprávnou obsluhou, alebo prevádzkou zariadenia v rozpore s návodom na obsluhu a zaškolením pri inštalácii zariadenia

3. spôsobom nezlučiteľným s technickými normami, alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR

4. používaním iného ako originálneho, alebo nami schváleného spotrebného materiálu

5. ohňom, bleskom, atmosférickou alebo statickou elektrinou, vodou, vytopením, pádom, mechanickým poškodením vonkajším vplyvom, kolísaním napätia v el. sieti a inými neodvratnými udalosťami

6. v prípade telekomunikačného zariadenia poruchou linky, na ktorú je zariadenie napojené

7. vírusom zavedeným kupujúcim

Záruka sa tiež nevzťahuje na:

1. zariadenie, z ktorého bolo odstránené, zničené alebo odcudzené sériové číslo

2. zariadenie, z ktorého nie je možné odstrániť všetky zákaznícke označenia

3. softvér, vrátane predinštalovaného softvéru

4. profylaktické kontroly a prevádzkovú údržbu zariadení, ktorú na vyžiadanie zabezpečíme ako platenú službu

5. doplnky a príslušenstvo v prípade, že nie sú predmetom reklamácie, ani za žiadne súbory dát, aplikáce nainštalované do reklamovaného výrobku , nie je povinný tieto vymieňať ani zálohovať

6. priame alebo nepriame škody spôsobené stratou dát, ich zničením alebo ich nedostupnosťou

7. použité výrobky - Bazar, Komis (Označené na skladovej karte)

 

Záruku uplatňuje kupujúci podľa príslušných platných právnych predpisov a podľa záručného listu.

Pri reklamácii výrobku je kupujúci povinný bezodkladne zaslať E-mail s popisom chyby a kontaktnými informáciami na adresu info@topmodely.sk. Náš pracovník sa spätne E-mailom skontaktuje a dohodne sa na ďaľšom postupe.

V prípade zasielania reklamovaného tovaru všeobecne platí povinnosť zákazníka odoslať potvrdenie o zaplatení, prípadne záručný list a reklamovaný tovar na adresu: BM-SAX s.r.o., P.O.Box 1. 91954 Dobrá Voda

Nároky z vád je potrebné uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú.

 

O oprávnenosti reklamácie rozhodne poverený zamestnanec ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie.

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

Náklady na bezpečnú prepravu zariadenia do a z prevádzky predávajúceho znáša kupujúci (u kupujúcich nespotrebiteľov).

 

Mimozáručný servis

Mimozáručný servis zahrňuje dodávku spotrebných materiálov, náhradných dielov, opravu a údržbu zariadenia. Za mimozáručný servis sa považuje aj prevádzková údržba a profylaktická prehliadka vykonaná na zariadení v záručnej lehote. Mimozáručný servis je platená služba.

 

ZmUwNjQ2NT